Membran Temizleyiciler

İşletmenizin Neye İhtiyacı Varsa

Furkan Teknik Sizin İçin Tedarik Eder

Bilgi Almak İçin

0 232 252 54 96

ya da Formu Doldurun

Membran Temizleyiciler

İşletmenizin Neye İhtiyacı Varsa

Furkan Teknik Sizin İçin Tedarik Eder

Bilgi Almak İçin

0 232 252 54 96

ya da Formu Doldurun

MEMBRAN TEMİZLİYİCİLER

Ters Ozmoz cihazlarının periyodik olarak temizliğinin yapılması çok önemlidir. Zaman içinde safsızlıklar membran yüzeylerinde saf su akış debisini ve iletkenliğini olumsuz yönde etkileyen tabakalar oluştururlar. Bu birikimler membranlardan uzaklaştırılmazsa, kalıcı fiziksel ve kimyasal hasarlar meydana getirerek membranların ömrünü kısaltabilir. İyi su akışında azalma, iyi su iletkenliğindeki artış veya cihazda oluşan basınç kaybındaki artış, temizlik gereğinin bir göstergesidir.

Ters Ozmoz membranlarının yıkanması için özel bir “Yıkama Sistemi” olmalıdır. Bu sistem üzerinde Kimyasal tankı, pH – sıcaklık kontrolleri ile asidik ve alkali yıkama kimyasallarına dayanıklı pompa bulunmalıdır.

Membran Yıkama Uygulamaları
Stabil ve güvenilir bir sistem performansı için ve membran elemanlarının uzun ömürlü olması için ters ozmoz sisteminde kullanılan membranlar ile verimli ve uyumlu olan özel temizleme kimyasalları kullanmak yararlı olacaktır. Yıkamada uygulanacak kimyasalın kalitesi çok önemlidir. Yıkama kimyasalları, membran imalatçıları tarafından onaylanmış, Ters Ozmoz membran imalatçılar tarafından sıklıkla kullanılmaya uygun olan ve tüm membranlar ile uyum içinde çalışan kimyasallar olmalıdır.

Özel CIP kimyasalları kullanırken, uygun kullanım için üreticiden temizleme talimatlarına bakılarak CIP işlemi gerçekleştirilmelidir. CIP işlemi aşağıdaki koşullarda yapılmalıdır;

  • 4-5 aylık Periyodlarda,
  • Sistem devreye alındığındaki çalışma basınçlarında ±%15 lik değişimlerde,
  • Atık ve Üretim suyu debilerinde ±%15 lik değişim olması durumunda,
  • İletkenliğin ±%15 oranında değişmesinde

ÖZEL CIP Kimyasalları Kullanım Avantajları :

  • Enerji maliyetleri düşer,
  • Tasarım projeksiyonuna yakın debi ve basınçlar söz konusu olur,
  • İçme suyu uygulamaları için uygundur,
  • Yüksek sistem performansı ve Membran elemanlarının uzun ömürlü olması için,
  • Kullanılan CIP kimyasalları sistemin membranları ile % 100 uyumlu olmalıdır,
  • Tüm CIP Kimyasalları önde gelen membran üreticileri tarafından üretilen ve yaygın olarak kullanılan RO / NF ve UF / MF membran elemanları ile uyumlu olmalıdırlar.

KUVVETLİ ASİDİK MEMBRAN YIKAMA KİMYASALI
Özellikle metal hidroksitleri ve kalsiyum karbonat gibi zaman içerisinde membran yapısında birikmelere ve tıkanmalara yol açan bileşiklerin membran yüzeylerinden temizlenmesini sağlayan düşük pH değerine sahip, sıvı formda membran yıkama kimyasalıdır. Bu etkili ürünün kullanımı ile membran proseslerinin daha uzun ömürlü olabilmesi sağlanmaktadır.

ZAYIF ASİDİK MEMBRAN YIKAMA KİMYASALI
Membran yüzeylerinde zaman içerisinde biriken biyolojik ve diğer organik kalıntıları temizlemek için kullanılan düşük pH değerinde, sıvı formda membran yıkama kimyasalıdır.

ALKALİ MEMBRAN YIKAMA KİMYASALI
Organik maddelerin, çökelme sonucu oluşan çamur su tabakanın ve diğer parçacıkların polisülfon, fluorakarbon ve tüm poliamid TFC Ters Ozmoz ve ultrafiltrasyon membranlarından uzaklaştırılmasını sağlayan yüksek pH değerinde ve sıvı formda membran yıkama kimyasalıdır.

membran-1