Atık Su Arıtma Kimyasalları

İşletmenizin Neye İhtiyacı Varsa

Furkan Teknik Sizin İçin Tedarik Eder

Bilgi Almak İçin

0 232 252 54 96

ya da Formu Doldurun

Atık Su Arıtma Kimyasalları

İşletmenizin Neye İhtiyacı Varsa

Furkan Teknik Sizin İçin Tedarik Eder

Bilgi Almak İçin

0 232 252 54 96

ya da Formu Doldurun

ATIK SU ARITMA KİMYASALLARI

Kimyasal Arıtım, atık suyu hızlı ve yavaş karıştırma unitlerinde çeşitli  hötralizasyon, koagülasyon ve flokülasyon kimyasalları eklenip, bu kimyasalların atık suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona sokularak çökeltilmesi ile oluşan prosestir.

Kimyasal arıtmanın amacı, suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi yada kolloidal ve askıdaki maddelerin yumaklar oluşturarak çökeltilmesi suretiyle giderilmesidir. Kimyasal arıtma prosesi belirli temel aşamalardan ve proseslerden oluşmaktadır. Asidik ve bazik karakterdeki endüstriyel atıksuların pH’sını ayarlaması işlemine nötralizasyon denmektedir. Atıksuyun pH’nın ayarlanması kimyasal çöktürme işleminde reaksiyonların gerçekleşeceği uygun pH değerinin sağlanması bakımından gereklidir. Nötralizasyon işleminde kullanılan ekipmanlar, mekanik karıştırıcı, kimyasal madde depolama tankları, kimyasal madde dozaj pompaları, pH kontrol sistemidir. Nötrazliasyon işleminden sonra Koagulasyon ve flokulasyon aşamaları yer alır. Koagulasyon ve flokulasyon esnasında kimyasalların suya tam karışımını sağlamak ve flok oluşturmak amacı ile karıştırma işlemleri uygulanır ve bu karıştırma temel olarak hızlı ve yavaş karıştırma olarak ikiye ayrılır. Hızlı karıştırma işlemi, atıksuya kimyasal maddenin homojen olarak karışmasını sağlamak amacı ile uygulanır. Bu işlem sonucu oluşan tanecikler çok küçük yumaklar halinde birleşirler. Kimyasal madde olarak, kireç, alum, demirsülfat, demir klorür gibi maddeler kullanılır. Koagülant olarak adlandırılan kimyasal maddelerin atıksuya karıştırılması, çözeltilerinin hazırlanıp pompalar vasıtasıyla dozlanmıs şeklinde olabildiği gibi, kuru halde de besleme yapılır. Hızlı karıştırma işleminde yaygın olarak yüksek hızlı mekanik karıştırıcılar kullanılır. Bu işlemden sonra, suyun yavaş bir şekilde karıştırılması, pıhtılaştırma ile oluşan taneciklerin birleşerek daha kolay çöken yumaklar oluşturmasını sağlamak amacıyla yumaklaştırma işlemi uygulanır. 

Yumaklaştırma ünitesinde suyun kalış süresi 15-60 dakika arasında olması sağlanarak askıda katı maddelerin koagülant ile maksimum teması temin edilir. Kimyasal yumaklaştırma sonrasında yumakların çöktürülmesi için çökeltme havuzu yapılır. Hızlı karıştırma, yumaklaştırma ve çökeltme havuzlan ayrı ayrı inşa edileceği gibi, bunların bir arada yapıldığı bileşik sistemler de mevcuttur. Çökelme işleminden sonra savaklardan alınan duru sular kriterlere uygun olduğu taktirde deşarj noktalarına gönderilerek deşarj edilirler. Çökeltme tankının dip kısmında biriken çamur ise filtrepres ünitesine gönderilerek katı madde oranı arttırılarak susuzlaştırıldıktan sonra uygun bir şekilde bertaraf edilir.

 

Kimyasal Arıtma Yöntemleri

Kimyasal arıtma metotları ile aşağıdaki giderimler sağlanabilir;

  • Asit ve Bazların Nötralizasyonu
  • Ağır Metallerin Giderilmesi
  • Kromat giderilmesi
  • Nitrit Giderilmesi
  • Flüorit Giderilmesi
  • Amonyak Giderilmesi
  • Siyanür Giderilmesi
  • Organik Bileşiklerin Giderilmesi
  • Renk Giderilmesi
  • Koku Giderilmesi

Kimyasal Arıtmalar çelik konstrüksiyon olabileceği  gibi betonarme olarakta tasarlanabilir.

Batch ( kesikli) ve Continuous ( sürekli) çalışma prensipleri ile uygulanan kimyasal arıtmada kullanılacak yöntem ve kimyasallar atıksuyun kirlilik parametrelerine göre değişmekte olup tecrübeli kadromuzla sizin ihtiyacınıza ve prosesine özel çözümler sunmaktayız