Hakkımızda

2009 Tarihinde kurulan Furkan Teknik’in amacı; kıt su kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak ve suyun kalitesini yükseltmektir.

Özelliğini kaybetmiş suların içilebilir ve kullanılabilir konuma gelmesi için firmamız değişen teknolojilere bağlı olarak komple su arıtım sistemleri üzerinde yoğunlaşmış uzman kadrosuyla kullanıcının istek ve memnuniyetini ön planda tutar. Hızlı nüfus artışı, endüstrideki baş döndürücü yenilikler ve etkin tarım faaliyetlerinin, dünyanın kısıtlı olan kaynaklarını tükettiği ve azalan bu kaynakların da çevre sorunları teşkil ettiği bir gerçek.

Dünyada ve ülkemizde su kaynaklarının kullanılamayacak duruma gelmesi su temini ve suyun önemini öne çıkartıyor. Özellikle su gibi doğal bir kaynağın geri dönülemeyecek bir şekilde tüketilmesine engel olmak için yeterli zamanın olmaması insanoğlunu bu kaynağı koruyacak ve değerlendirecek teknolojileri kullanmaya mecbur kılıyor.

Suyun sağlık açısından hayati rolünün her geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde kritik bir konuma ulaşan ve insan sağlığını tehdit eden su kaynaklarının sosyal ve ekonomik kalkınma için her düzeyde etkin kullanımı yoğun bir biçimde gündeme gelmektedir.

Suyun kullanıldığı her alanda, (Kozmetik, Gıda, İlaç, Kimya Sanayi, Villa, Konut, Apartman, Site, komple Şehir Suyu, Tarım, Seracılık, Tekstil, Hastane, Otel, v.b) İçme ve Kullanma Suyu hazırlama tesisleri için gerekli işlemlerde en ileri teknolojileri uygulamaktayız.

Bu işlemler; Suyun kullanım amacı, Ham su laboratuvar analizi,Arıtma sisteminin seçimi,Gerekli projenin hazırlanması,Tesis ve benzeri yere uygulanması,Arıtma sistemi çıkış suyunun analizi,Sürekli teknik servis desteği ile uluslar arası alanda müşteri memnuniyeti ön planda tutularak bir bütün halinde yapılmaktadır.

VİZYONUMUZ

Su Arıtımı alanında faaliyet gösteren lider bir şirket olarak, en son teknolojileri takip edip, uygulayarak; ürün kalitemizi arttırmak ve dünya pazarında kalıcı bir yer edinmektir.

MİSYONUMUZ

Çevre ve İnsana Saygılı olarak; Kaliteli ürün kullanıp, deneyimli kadrosuyla, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermektir.

İLKELERİMİZ

1-Kaliteli Ürün kullanmak
2-Müşteri memnuniyeti sağlamak
3-Kaliteli ve güvenilir hizmet vermek
4-Çevre ve insana saygı duymak

KALİTE  POLİTİKASI

  • Sürekli geliştirilen Kalite Yönetim Sistemi ile;
  • Bilgi birikimi ve teknolojinin kullanıldığı, profesyonel çalışma anlayışıyla, 
  • Ulusal ve uluslararası standartlar, mevzuat ve yasal düzenlemelere uygun hizmet sunarak, 
  • Güven, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri ile sunulan hizmetle, müşteri memnuniyeti ve gereksinimlerini en üst seviyede karşılamak,
  • Çalışanlara sürekli eğitim olanaklarının sağlandığı uygun çalışma ortamı oluşturmak,
  • Çevrenin korunması ve geliştirilmesi çalışmalarının verilen hizmetlerin entegre bir parçası olmasını sağlamak, 
  • Türkiye’nin ekonomi, üretim kalitesi, kullanılan kaynaklar ve çevre yönünden sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak, Furkan Teknik’in kalite politikasıdır.